โลโก้กรมอนามัย (ภาษาไทย)

2013-08-29 สำนักงานเลขานุการกรม จำนวนผู้เข้าชม 639 ครั้ง
 

รายละเอียด
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย จัดทำไฟล์ "โลโก้กรมอนามัย" ขึ้น ให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์ หรือสื่อดิจิตอลต่างๆ ได้อย่างสะดวก และถูกต้องตามรูปแบบ และมาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด
Share on Twitter